VHV File

? Cách mở file .VHV? Những phần mềm mở file .VHV và sửa file lỗi. Convert N/A VHV file sang định dạng khác.

.VHV File Extension

   

File name VHV File
File Type Valve Source Lighting File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .VHV là file gì?

VHV là Game Files – Valve Source Lighting File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valve.

Tập tin được sử dụng bởi các công cụ trò chơi Van Nguồn 3D; cửa hàng chiếu sáng thông tin cho một bản đồ và thường có thể được tìm thấy với .VTF, .VTM, và các tập tin Van 3D khác; được sử dụng để cung cấp ánh sáng thực tế và bóng tối trong môi trường 3D.

What is a VHV file?

File used by the Valve Source 3D game engine; stores lighting information for a map and often can be found with .VTF, .VTM, and other Valve 3D files; used for providing realistic lighting and shadows in the 3D environment.

Cách mở .VHV file

Để mở file .VHV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VHV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VHV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VHV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VHV

File .VHV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.