VLT File

? Cách mở file .VLT? Những phần mềm mở file .VLT và sửa file lỗi. Convert Zip VLT file sang định dạng khác.

.VLT File Extension

   

File name VLT File
File Type 1VLC Media Player Skin File
Nhà phát triển VideoLAN
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (19 Bình chọn)

File .VLT là file gì?

VLT là Settings Files – 1VLC Media Player Skin File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi VideoLAN.

tập tin da được sử dụng bởi VLC media player, một chương trình phát đa phương tiện; chứa các tập tin PNG, file font .ttf, và một file .xml mô tả cấu trúc và bố cục của da; sử dụng đồ họa PNG cho logo, hình nền, và hình ảnh của các tiểu bang khác nhau của các điều khiển chương trình; có thể được lưu bằng cách sử dụng định dạng nén ZIP hoặc .tar.gz.

What is a VLT file?

Skin file used by VLC media player, a multimedia playback program; contains .PNG files, .TTF font files, and an .XML file describing the structure and layout of the skin; uses PNG graphics for logos, backgrounds, and images of the different states of program controls; can be saved using either .ZIP or .TAR.GZ compression formats.

Cách mở .VLT file

Để mở file .VLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VLT do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC Skin Editor
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • OS Tools
  • Media Player Classic
  • CommonCents
  • CommonCents

Chuyển đổi file .VLT

File .VLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.