VOB File

? Cách mở file .VOB? Những phần mềm mở file .VOB và sửa file lỗi. Convert Binary VOB file sang định dạng khác.

.VOB File Extension

   

File name VOB File
File Type 1DVD Video Object File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (563 Bình chọn)

File .VOB là file gì?

VOB là Video Files – 1DVD Video Object File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin VOB là một tệp dữ liệu phim từ đĩa DVD, thường được lưu trữ trong thư mục VIDEO_TS vào thư mục gốc của đĩa DVD. Nó bao gồm một phần lớn các dữ liệu được lưu trữ trên đĩa bao gồm video, âm thanh, phụ đề, các menu DVD và nội dung điều hướng khác. file VOB thường được định dạng như suối MPEG-2 hệ thống và có thể được mở bằng các chương trình phát lại video khác nhau.

What is a VOB file?

A VOB file is a movie data file from a DVD disc, typically stored in the VIDEO_TS folder at the root of the DVD. It contains a majority of the data stored on the disc which includes video, audio, subtitles, DVD menus and other navigation contents. VOB files are usually formatted as MPEG-2 system streams and can be opened by various video playback programs.

Cách mở .VOB file

Để mở file .VOB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOB do người dùng đóng góp.

 • olimsoft OPlayer
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • CyberLink PowerDVD 17
 • CyberLink PowerDirector 15 Ultra
 • CyberLink PowerProducer 6
 • CyberLink PowerProducer 6
 • Roxio Creator NXT Pro 7
 • VideoLAN VLC media player
 • GRETECH GOM Player
 • VobEdit

Chuyển đổi file .VOB

File .VOB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert vob to mp4