VOR File

? Cách mở file .VOR? Những phần mềm mở file .VOR và sửa file lỗi. Convert N/A VOR file sang định dạng khác.

.VOR File Extension

   

File name VOR File
File Type StarOffice Template
Nhà phát triển Sun Microsystem
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .VOR là file gì?

VOR là Misc Files – StarOffice Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sun Microsystem.

Mẫu để tạo một StarOffice mới hoặc OpenOffice.org tài liệu; sử dụng bởi nhiều StarOffice / OpenOffice.org chương trình, bao gồm Writer (xử lý văn bản), Calc (bảng tính), và Impress (trình bày).

What is a VOR file?

Template for creating a new StarOffice or OpenOffice.org document; used by multiple StarOffice/OpenOffice.org programs, including Writer (word processing), Calc (spreadsheets), and Impress (presentations).

Cách mở .VOR file

Để mở file .VOR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VOR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VOR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VOR do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • OpenOffice.org Writer
  • OpenOffice.org Impress
  • OpenOffice.org Draw
  • OpenOffice.org Draw

Chuyển đổi file .VOR

File .VOR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.