Winner’s curse

Định nghĩa Winner’s curse là gì?

Winner’s curseLơi nguyên của kẻ thăng cuộc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Winner’s curse – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quan sát mà thường là một đơn vị trúng thầu là một trong những người (trong trường hợp của một công trình hoặc cung cấp hợp đồng) đánh giá thấp tổng chi phí, hoặc (trong trường hợp của một mua đấu giá) overestimates giá trị của mặt hàng đó bán đấu giá.

Definition – What does Winner’s curse mean

Observation that often a winning bidder is the one who (in the case of a construction or supply contract) underestimates the overall cost, or (in the case of an auction purchase) overestimates the value of the auctioned item.

Source: ? Business Dictionary