WN File

? Cách mở file .WN? Những phần mềm mở file .WN và sửa file lỗi. Convert Text WN file sang định dạng khác.

.WN File Extension

   

File name WN File
File Type 1WN Web File
Nhà phát triển WN
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .WN là file gì?

WN là Web Files – 1WN Web File, dưới định dạng Text được phát triển bởi WN.

tập tin web được sử dụng bởi WN, một máy chủ web được thiết kế để bảo vệ tầm nhìn và truy cập các tập tin máy chủ; lưu trữ thông tin về các tập tin phục vụ trên máy chủ; có thể mô tả file .HTML, hình ảnh, và các tập tin nhị phân khác; được sử dụng để xác định nội dung các tập tin trong một thư mục Web.

What is a WN file?

Web file used by WN, a Web server designed to protect visibility and access to server files; stores information about files served on the server; may describe .HTML files, images, and other binary files; used for specifying the content of Web files in a directory.

Cách mở .WN file

Để mở file .WN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WN do người dùng đóng góp.

  • WN

Chuyển đổi file .WN

File .WN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.