XLR File

? Cách mở file .XLR? Những phần mềm mở file .XLR và sửa file lỗi. Convert Binary XLR file sang định dạng khác.

.XLR File Extension

   

File name XLR File
File Type Works Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (24 Bình chọn)

File .XLR là file gì?

XLR là Spreadsheet Files – Works Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một XLR là một bảng hoặc biểu đồ được tạo ra với các phiên bản 6-9 của Microsoft Works, một bộ phần mềm phổ biến. Nó lưu trữ dữ liệu trong các tế bào được tổ chức trong một mạng lưới gồm các hàng và cột.

What is a XLR file?

An XLR file is a spreadsheet or chart created with versions 6-9 of Microsoft Works, a popular productivity suite. It stores data in cells that are organized in a grid consisting of rows and columns.

Cách mở .XLR file

Để mở file .XLR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Works
  • Microsoft Works
  • Adobe Acrobat
  • Microsoft Works Spreadsheet
  • 602Tab Application
  • 602Tab Application

Chuyển đổi file .XLR

File .XLR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.