XLS File

? Cách mở file .XLS? Những phần mềm mở file .XLS và sửa file lỗi. Convert Binary XLS file sang định dạng khác.

.XLS File Extension

   

File name XLS File
File Type Excel Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (594 Bình chọn)

File .XLS là file gì?

XLS là Spreadsheet Files – Excel Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin XLS là một tập tin bảng tính được tạo ra bởi Microsoft Excel hoặc xuất khẩu bởi một chương trình bảng tính, chẳng hạn như OpenOffice Calc hoặc số của Apple. Nó chứa một hoặc nhiều bảng tính, trong đó lưu trữ và hiển thị dữ liệu trong một định dạng bảng. file XLS cũng có thể lưu trữ các hàm toán học, biểu đồ, phong cách, và định dạng.

What is a XLS file?

An XLS file is a spreadsheet file created by Microsoft Excel or exported by another spreadsheet program, such as OpenOffice Calc or Apple Numbers. It contains one or more worksheets, which store and display data in a table format. XLS files may also store mathematical functions, charts, styles, and formatting.

Cách mở .XLS file

Để mở file .XLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLS do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Quattro Pro
  • Microsoft Excel
  • Kingsoft Office
  • Kingsoft Office

Chuyển đổi file .XLS

File .XLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert xls to pdf