XNG File

? Cách mở file .XNG? Những phần mềm mở file .XNG và sửa file lỗi. Convert N/A XNG file sang định dạng khác.

.XNG File Extension

   

File name XNG File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XNG là file gì?

XNG là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .XNG file

Để mở file .XNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XNG do người dùng đóng góp.

  • x.CAT

Chuyển đổi file .XNG

File .XNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.