Z15 File

? Cách mở file .Z15? Những phần mềm mở file .Z15 và sửa file lỗi. Convert N/A Z15 file sang định dạng khác.

.Z15 File Extension

   

File name Z15 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .Z15 là file gì?

Z15 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .Z15 file

Để mở file .Z15 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Z15 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Z15

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Z15 do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • UltraZip
  • UltraZip
  • 360
  • AverZip
  • StarPort Drivers for PowerArchiver Virtual Drive Emulator
  • StarPort Drivers for PowerArchiver Virtual Drive Emulator

Chuyển đổi file .Z15

File .Z15 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.