NFB File

? Cách mở file .NFB? Những phần mềm mở file .NFB và sửa file lỗi. Convert Binary NFB file sang định dạng khác.

.NFB File Extension

   

File name NFB File
File Type Nokia Phone Backup File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .NFB là file gì?

NFB là Backup Files – Nokia Phone Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nokia.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi phần mềm Nokia PC Suite, ứng dụng quản lý điện thoại di động đồng bộ hóa điện thoại di động Nokia với máy tính; chứa một bản sao lưu dữ liệu của điện thoại, bao gồm cả người dùng và hệ thống dữ liệu; được sử dụng để khôi phục dữ liệu điện thoại đến điện thoại hoặc chuyển dữ liệu đến điện thoại khác.

What is a NFB file?

Backup file created by Nokia PC Suite, an mobile phone management application that synchronizes Nokia mobile phones with a PC; contains a backup of the phone’s data, including user and system data; used for restoring phone data to the same phone or transferring data to another phone.

Cách mở .NFB file

Để mở file .NFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFB do người dùng đóng góp.

  • NbuExplorer
  • Nokia PC Suite
  • Nokia PC Suite
  • Nokisoft Noki

Chuyển đổi file .NFB

File .NFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.