ZS3 File

? Cách mở file .ZS3? Những phần mềm mở file .ZS3 và sửa file lỗi. Convert Binary ZS3 file sang định dạng khác.

.ZS3 File Extension

   

File name ZS3 File
File Type ZSNES Slot 3 Saved State File
Nhà phát triển ZSNES
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ZS3 là file gì?

ZS3 là Game Files – ZSNES Slot 3 Saved State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ZSNES.

Lưu tập tin được tạo ra bởi stat ZSNES, một giả lập SNES cho máy tính; cửa hàng một trò chơi ảnh chụp lưu lại cho một trò chơi mô phòng; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a ZS3 file?

Save stat file created by ZSNES, an SNES emulator for PCs; stores a saved game snapshot for an emulated game; used to save and load game progress.

Cách mở .ZS3 file

Để mở file .ZS3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZS3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZS3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZS3 do người dùng đóng góp.

  • ZSNES

Chuyển đổi file .ZS3

File .ZS3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.