ZW File

? Cách mở file .ZW? Những phần mềm mở file .ZW và sửa file lỗi. Convert Zip ZW file sang định dạng khác.

.ZW File Extension

   

File name ZW File
File Type 1Zooper Widget Template
Nhà phát triển MYCOLORSCREEN
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (13 Bình chọn)

File .ZW là file gì?

ZW là Compressed Files – 1Zooper Widget Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi MYCOLORSCREEN.

Nén ZIP lưu trữ tạo ra và được sử dụng bởi Zooper Widget Pro, một ứng dụng Android sử dụng để tạo ra các widget tùy chỉnh Android; cửa hàng mẫu với tất cả các nguồn lực của các phụ tùng như bitmap và phông chữ.

What is a ZW file?

Compressed .ZIP archive created and used by Zooper Widget Pro, an android app used to create custom Android widgets; stores a template with all the resources of the widget such as bitmaps and fonts.

Cách mở .ZW file

Để mở file .ZW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ZW

File .ZW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.