Adobe Flash Player ActiveX

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Adobe Flash Player ActiveX – NA

Phần mềm Adobe Flash Player ActiveX

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Adobe Flash Player ActiveX là phần mềm gì?

Adobe Flash Player ActiveX là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player ActiveX là Version NA (cập nhật NA)

Adobe Flash Player là một phần mềm ActiveX dựa trên cho phép người dùng xem và tận hưởng các ứng dụng đa phương tiện trên máy tính hoặc các thiết bị di động. Nó là một plugin có sẵn cho hầu hết các trình duyệt. Adobe Flash Player có khả năng giải mã các file SWF, hoặc Flash, trong đó có nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh, video hoặc âm nhạc, hoặc thậm chí là một sự kết hợp của cả ba trong một định dạng tập tin tương đối nhỏ mà cũng có thể được nhúng vào trong websites.First được thực hiện bởi Macromedia, công nghệ flash Player đã được mua lại bởi Adobe sau khi mua Macromedia sau một vài năm trước đây, và bây giờ chỉ phát triển và phân phối công nghệ này. Flash Player 11 có ba phiên bản khác nhau hoặc mùi vị: ActiveX, plugin, hoặc máy chiếu. ActiveX là chủ yếu dành cho Internet Explorer và các ứng dụng Windows bản địa khác sử dụng ActiveX. Plugin, trong khi đó, là cho các trình duyệt Netscape-based khác (chẳng hạn như Mozilla Firefox), trong khi một máy chiếu là một công cụ độc lập có thể xem các file SWF directly.Most thiết bị di động, đặc biệt là điện thoại, cũng có chức năng Flash Player, ngoại trừ cho Apple điện thoại và các thiết bị di động khác được phát triển bởi công ty. Adobe đã cung cấp phiên bản riêng biệt cho máy tính để bàn và các thiết bị di động.

What is Adobe Flash Player ActiveX?

The Adobe Flash Player is an ActiveX-based software that enables the user to view and enjoy multimedia applications on computers or mobile devices. It is a plugin available for most browsers. The Adobe Flash Player is capable of decoding SWF files, or Flash, which contains multimedia content, such as images, video, or music, or even a combination of all three in a relatively small file format that can also be embedded in websites.First made by Macromedia, the Flash Player technology was acquired by Adobe after the latter bought Macromedia several years ago, and has now solely developed and distributed this technology.  Flash Player 11 comes in three different editions or flavors: ActiveX, plugin, or projector. ActiveX is primarily intended for Internet Explorer and other native Windows applications that use ActiveX. Plugin, meanwhile, is for other Netscape-based browsers (such as Mozilla Firefox), while a projector is a stand-alone tool able to view SWF files directly.Most mobile devices, especially phones, also feature Flash Player functionality, except for Apple phones and other mobile devices developed by the company. Adobe has provided separate releases for desktops and mobile devices.

Các loại file được mở bởi Adobe Flash Player ActiveX

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Adobe Flash Player ActiveX có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) MFPSPLSWF

Download Adobe Flash Player ActiveX

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg