932 File

? Cách mở file .932? Những phần mềm mở file .932 và sửa file lỗi. Convert N/A 932 file sang định dạng khác.

.932 File Extension

   

File name 932 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .932 là file gì?

932 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .932 file

Để mở file .932 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .932 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .932

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .932 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo
  • Creo Elements/Pro
  • Pro ENGINEER
  • Pro ENGINEER

Chuyển đổi file .932

File .932 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.