954 File

? Cách mở file .954? Những phần mềm mở file .954 và sửa file lỗi. Convert N/A 954 file sang định dạng khác.

.954 File Extension

   

File name 954 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .954 là file gì?

954 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .954 file

Để mở file .954 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .954 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .954

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .954 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo
  • Creo Elements/Pro
  • Pro ENGINEER
  • Pro ENGINEER

Chuyển đổi file .954

File .954 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.