ACX File

? Cách mở file .ACX? Những phần mềm mở file .ACX và sửa file lỗi. Convert N/A ACX file sang định dạng khác.

.ACX File Extension

   

File name ACX File
File Type Atari ST Program
Nhà phát triển Atari
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .ACX là file gì?

ACX là Game Files – Atari ST Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Atari.

Chương trình được viết cho một hệ thống Atari ST; lưu lại dưới dạng một tập tin thực thi mà có thể chạy trên một máy tính sử dụng một giả lập Atari ST; có thể là một trò chơi hoặc loại khác của ứng dụng.

What is a ACX file?

Program written for an Atari ST system; saved as an executable file that can be run on a PC using an Atari ST emulator; may be a game or other type of application.

Cách mở .ACX file

Để mở file .ACX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • AreaCalc Application
  • AreaCalc Application
  • Account Xpress
  • Materials Studio
  • Account Xpress Lite
  • Account Xpress Lite

Chuyển đổi file .ACX

File .ACX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.