Adobe Scout

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Adobe Scout – NA

Phần mềm Adobe Scout

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Adobe Scout là phần mềm gì?

Adobe Scout là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Adobe Scout là Version NA (cập nhật NA)

Adobe Scout-trong đó có các chữ cái “Sc” trong nhãn hiệu của nó Adobe icon-là hình vuông tệp SWF profiler của Adobe, một chương trình tương thích với cả nội dung Flash Player và Adobe AIR. Ý tưởng chung đằng sau profilers SWF là họ thu thập dữ liệu nội bộ về hoạt động của nội dung Flash khi nó chạy sao cho những người tạo ra nội dung tốt hơn có thể tìm ra bất kỳ Kinks hay vấn đề có thể được phát sinh từ hoặc cản trở việc sử dụng nó. Trong khi nó thực hiện hồ sơ của mình với đo từ xa cơ bản, nó cũng có khả năng làm như vậy với công nghệ tiên tiến telemetric, mặc dù đó chỉ có thể được truy cập thông qua các bước cụ thể được thực hiện bởi người sử dụng để kích hoạt tính năng. Scout có thể phá vỡ các file SWF trên một khung theo từng khung hình, tạo bản đồ trực quan của các đối tượng trả lại, thực hiện một replay của mỗi lệnh có liên quan trong thời gian chạy, và theo dõi người dùng nhập vào. Nó đòi hỏi người dùng phải có một trong hai phần mềm Adobe AIR 3.4 (trở lên) hoặc Flash Player 11.4 (trở lên) để chạy, tuy nhiên. Hơn nữa, mới nhất (Creative Cloud hay CC) phiên bản là chỉ tương thích với MS Windows 7 64 bit hoặc Mac OS X 10.7 trở lên.

What is Adobe Scout?

Adobe Scout—which has the letters “Sc” in its trademark Adobe square icon—is Adobe’s SWF file profiler, a program compatible with both Flash Player and Adobe AIR content. The general idea behind SWF profilers is that they collect internal data on the operation of Flash content when it runs so that the creators of that content can better figure out any kinks or issues that may be arising from or hindering its use. While it performs its profiling with basic telemetry, it is also capable of doing so with advanced telemetric technology, although that can only be accessed through specific steps taken by the user to enable the feature. Scout can break down SWFs on a frame by frame basis, create visual maps of rendered objects, perform a replay of each involved command at runtime, and track user input. It requires the user to have either Adobe AIR 3.4 (and above) or Flash Player 11.4 (and above) in order to run, however. Furthermore, the latest (Creative Cloud or CC) version is compatible only with MS Windows 7 64 bit or Mac OS X 10.7 and up.

Các loại file được mở bởi Adobe Scout

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Adobe Scout có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FLM

Download Adobe Scout

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg