Alkaline

Định nghĩa Alkaline là gì?

AlkalineKiềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alkaline – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình trạng của một giải pháp hoặc đất khi độ pH của nó là trên 7.0.

Definition – What does Alkaline mean

Condition of a solution or soil when its pH is above 7.0.

Source: ? Business Dictionary