Amenities

Định nghĩa Amenities là gì?

AmenitiesTiện nghi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amenities – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các tính năng khác (chẳng hạn như đồ đạc chất lượng cao, gần gũi với mua sắm trung tâm hoặc trường học, nổi bật hoặc thiết kế độc đáo) mà tăng cường mức độ cần thiết, và thường là giá trị thẩm định, của một bất động sản.

Definition – What does Amenities mean

Additional features (such as high quality fixtures, proximity to shopping centers or schools, striking or unique design) that enhance the desirability, and often the appraisal value, of a property.

Source: ? Business Dictionary