Automobile

Định nghĩa Automobile là gì?

AutomobileXe hơi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automobile – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xe cơ giới bao gồm bốn bánh xe và chạy bằng động cơ bên trong. Ô tô được sử dụng để vận chuyển người và các mặt hàng từ một địa điểm đi nơi khác. Sau nhiều năm, kiểu dáng khác nhau, nhà phát minh đã có thể phát triển một thiết kế chung chức năng được sử dụng bởi sản xuất ô tô lớn như nền tảng của các thiết kế của họ. Ô tô thường sử dụng xăng nhiên liệu động cơ nội bộ, nhưng tiến bộ công nghệ đã dẫn đến việc thiết kế những chiếc xe chạy trên điện, nước chẵn.

Definition – What does Automobile mean

Motorized vehicle consisting of four wheels and powered by an internal engine. Automobiles are used to transport people and items from one location to another location. After years or various designs, inventors were able to develop a functional general design that is utilized by major automakers as the foundation of their designs. Automobiles generally use gasoline to fuel the internal engine, but technological advances have led to the design of cars that run on electricity and even water.

Source: ? Business Dictionary