APD File

? Cách mở file .APD? Những phần mềm mở file .APD và sửa file lỗi. Convert XML APD file sang định dạng khác.

.APD File Extension

   

File name APD File
File Type 1Eclipse Plugin Descriptor File
Nhà phát triển GNstudio
Phân loại Plugin Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .APD là file gì?

APD là Plugin Files – 1Eclipse Plugin Descriptor File, dưới định dạng XML được phát triển bởi GNstudio.

Dựa trên XML tập tin mô tả giả của một lớp hoặc chương trình phát triển trong môi trường lập trình Eclipse; tham chiếu bởi các plugin Eclipse và được sử dụng để tạo ra mã nguồn chương trình; có thể chứa mã viết bằng ngôn ngữ lập trình ActionScript.

What is a APD file?

XML-based file that describes the pseudocode of a class or program developed in the Eclipse programming environment; referenced by the Eclipse plugin and is used to generate program source code; may contain code written in the ActionScript programming language.

Cách mở .APD file

Để mở file .APD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .APD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .APD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .APD do người dùng đóng góp.

  • ACDSee Pro
  • ACDSee Photo Editor
  • ACDSee Photo Editor
  • ACDSee
  • ACDSee Retouche photo
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer

Chuyển đổi file .APD

File .APD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.