ArtCAM Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ArtCAM Pro – NA

Phần mềm ArtCAM Pro

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ArtCAM Pro là phần mềm gì?

ArtCAM Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ArtCAM Pro là Version NA (cập nhật NA)

ArtCAM Pro là một chương trình cho phép người dùng tạo hoặc nhập khẩu thiết kế nhằm mục đích khiến chúng vào bản thiết kế 3D cho sản xuất (computer-aided CAM). Vì vậy, ví dụ, ArtCAM Pro dùng có thể bắt đầu với một máy quét một phác thảo cho một thiết kế ông muốn đã đúc trên một đồng xu, sau đó sử dụng ArtCAM Pro shape của bạn vào một thiết kế 3D với mục đích sản xuất thực tế, và cuối cùng gửi kế hoạch 3D hoàn chỉnh với một thiết bị CAM phù hợp hoặc một máy in 3D để một nguyên mẫu của đồng xu có thể được tạo ra. Phần mềm này có cả công cụ thiết kế 2D và 3D, vì vậy người dùng không thực sự phải bắt đầu với bản vẽ cơ bản hoặc hình ảnh được thực hiện với các chương trình hoặc các phương tiện khác. Quá trình xây dựng mô hình (sự biến đổi của thiết kế hình ảnh vào CAM-ready 3D thiết kế) được thực hiện thông qua một chương trình quản lý lớp tiểu thuyết. Nó đã 3D công cụ dựng hình cho các thiết kế xem trước, tiện ích đặc biệt cho dập nổi và phong cách bạc hà khác liên quan đến, một công cụ để điêu khắc 3D tiểu ra khỏi hình ảnh hồ sơ cá nhân trên khuôn mặt, công cụ kết cấu chuyên, và hỗ trợ cho hàng trăm máy sản xuất. Nó cũng là dành riêng cho các máy tính Windows.

What is ArtCAM Pro?

ArtCAM Pro is a program that lets users create or import designs for the purpose of rendering them into 3D blueprints for computer-aided manufacture (CAM). Thus, for example, the ArtCAM Pro user may begin with a scan of a sketch for a design he wants to have minted on a coin, then use ArtCAM Pro shape that into a 3D design for the purpose of actual production, and finally send the finished 3D plan to a suitable CAM device or a 3D printing machine so that a prototype of the coin can be created. The software has both 2D and 3D design tools, so users do not actually have to begin with base drawings or images made with other programs or media. The modeling process (the transformation of image designs into CAM-ready 3D designs) is carried out through a novel layer management scheme. It has 3D rendering tools for previewing designs, special utilities for embossing and other mint-related styles, a tool for sculpting 3D profiles out of facial profile images, specialized texture tools, and support for hundreds of manufacturing machines. It is also exclusively for Windows computers.

Các loại file được mở bởi ArtCAM Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ArtCAM Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ARTRLF

Download ArtCAM Pro

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg