Autosar System Description Network Explorer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Autosar System Description Network Explorer – NA

Phần mềm Autosar System Description Network Explorer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Autosar System Description Network Explorer là phần mềm gì?

Autosar System Description Network Explorer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Autosar System Description Network Explorer là Version NA (cập nhật NA)

Hệ thống Autosar Mô tả Mạng Explorer là một quá trình được kết hợp với phần mềm AUTOSAR ECU (Động cơ Control Unit). Hệ thống ECU cung cấp cho người dùng một chiếc xe buýt chức năng ảo, cho phép các thành phần khác nhau của phần mềm để giao tiếp với nhau không phân biệt phần cứng. Nó cũng cho phép người dùng tận dụng các chức năng của software.During giai đoạn phát triển của hệ thống, đặc biệt cho các thiết kế hệ thống, kiến ​​trúc tham khảo cho chương trình ECU được xác định, và mạng lưới giao thông được thực hiện. Toàn bộ quá trình mang lại những mô tả hệ thống trong một tập tin XML. Khi người sử dụng cần để tạo ra một mô tả hệ thống ECU từ tập tin XML, họ sử dụng các mô tả Hệ thống Autosar Mạng Explorer, cho phép họ tạo ra một tập tin đó tương ứng với các chương trình và các công cụ ECU.Several cụ được cung cấp bởi các nhà phát triển cho ECU. Chúng bao gồm ECU cơ bản phần mềm, mô-đun cho thiết kế các thành phần phần mềm, một thành phần kiểm tra phần mềm và các công cụ cho mô phỏng chương trình networks.The có thể được mua từ trang web AUTOSAR. Người dùng cũng có thể yêu cầu cho một lớp đào tạo về các phần mềm mà họ đã mua. có thể yêu cầu báo giá và đào tạo từ trang web của nhà phát triển.

What is Autosar System Description Network Explorer?

Autosar System Description Network Explorer is a process that is associated with the AUTOSAR ECU (Engine Control Unit) software. The ECU system provides the user with a virtual functional bus, which enables the various components of the software to communicate with one another regardless of hardware. It also allows the user to take advantage of the functionalities of the software.During the development stages of the system, specifically for system design, the reference architecture for the ECU program is identified, and network communication is undertaken. The entire process yields the system description in an XML file. When the user needs to generate an ECU system description from the XML file, they utilize the Autosar System Description Network Explorer, allowing them to generate a file that corresponds to the specific ECU.Several programs and tools are provided by the developers for ECUs. These include ECU basic software, modules for designing software components, a software component tester, and tools for simulating networks.The programs can be purchased from the AUTOSAR website. The user may also request for a training class on the software that they purchased. Price quotations and trainings can be requested from the developer’s website.

Các loại file được mở bởi Autosar System Description Network Explorer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Autosar System Description Network Explorer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ARXML

Download Autosar System Description Network Explorer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg