BarTender Suite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download BarTender Suite – NA

Phần mềm BarTender Suite

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

BarTender Suite là phần mềm gì?

BarTender Suite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của BarTender Suite là Version NA (cập nhật NA)

Bartender Suite từ Seagull khoa học là một loạt các sản phẩm phần mềm cho nhãn định và in mã vạch. Có bốn phiên bản của nó, ngoại trừ sử dụng hạn chế, nhưng phiên bản thử nghiệm đầy đủ tính năng. Thứ nhất, đó là cơ bản bartender Suite, trong đó bao gồm các nhãn phổ biến và quan trọng nhất và các chức năng mã vạch làm, cùng với in thẻ và mã hóa dải từ. Một bản nâng cấp của nó sẽ là phiên bản Professional, bao gồm (trong số những tính năng bổ sung khác) có khả năng truy cập dữ liệu bên ngoài, hỗ trợ RFID, và hàng loạt Maker. Hai chương trình khác là máy in được cấp phép (như trái ngược với việc máy tính được cấp phép, như ở trên hai). Đây là phiên bản tự động và phiên bản Enterprise Automation, cả hai đều là sản lượng cao, các phiên bản-năng suất cao của phần mềm với các tính năng tích hợp tiên tiến và hỗ trợ cho các tiêu chuẩn công nghiệp như in ấn tập trung. Tại trung tâm của tất cả các phiên bản là khả năng để tạo ra mã vạch, thẻ và nhãn để sử dụng chuyên nghiệp thông qua một giao diện đồ họa WYSIWYG. Phiên bản cơ bản được thiết kế cho các ứng dụng và các dự án nhỏ trong khi ba phiên bản khác là khả năng xử lý lớn hơn, đòi hỏi nhiều việc. Tất cả trong số họ đang trong phiên bản thử nghiệm.

What is BarTender Suite?

The BarTender Suite from Seagull Scientific is a series of software products for label-making and barcode printing. There are four editions of it, excluding the limited-use, but full-featured trial edition. First, there is the Basic BarTender Suite, which covers the most widespread and essential labeling and barcode-making functions, along with card printing and magnetic strip encoding. An upgrade of it would be the Professional version, which includes (among other added features) the ability to access external data, RFID support, and Batch Maker. The other two programs are printer-licensed (as opposed to being PC-licensed, like the above two). These are the Automation edition and the Enterprise Automation edition, both of which are high-output, high-productivity versions of the software with advanced integration features and support for such industry standards as centralized printing. At the heart of all the versions is the ability to create barcodes, tags and labels for professional use through a WYSIWYG graphical interface. The basic version is intended for small applications and projects while the other three versions are capable of handling larger, more demanding work. All of them are in the trial version.

Các loại file được mở bởi BarTender Suite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm BarTender Suite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BTBAT

Download BarTender Suite

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg