BC Code

Định nghĩa BC Code là gì?

BC CodeMã BC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ BC Code – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mã được sử dụng để vận chuyển thực hành đại diện cho điều kiện làm việc an toàn và thủ tục.

Definition – What does BC Code mean

A code used for shipping practices that represents safe working conditions and procedures.

Source: ? Business Dictionary