SGML File

? Cách mở file .SGML? Những phần mềm mở file .SGML và sửa file lỗi. Convert N/A SGML file sang định dạng khác.

.SGML File Extension

   

File name SGML File
File Type Standard Generalized Markup Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SGML là file gì?

SGML là Data Files – Standard Generalized Markup Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tài liệu viết bằng Standard Generalized Markup Language (SGML); bao gồm các thẻ mô tả cấu trúc và nội dung của thông tin; có thể chứa nhiều loại thông tin, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, thông tin cơ sở dữ liệu, và thậm chí cả dữ liệu âm thanh và video.

What is a SGML file?

Document written in Standard Generalized Markup Language (SGML); includes tags that describe the information’s structure and content; may contain multiple types of information, such as text, graphics, database information, and even audio and video data.

Cách mở .SGML file

Để mở file .SGML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGML do người dùng đóng góp.

  • jw
  • Adobe FrameMaker
  • Adobe FrameMaker
  • Corel WordPerfect X9
  • epcEdit
  • Adobe FrameMaker
  • Adobe FrameMaker

Chuyển đổi file .SGML

File .SGML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.