WAL File

? Cách mở file .WAL? Những phần mềm mở file .WAL và sửa file lỗi. Convert N/A WAL file sang định dạng khác.

.WAL File Extension

   

File name WAL File
File Type 1Winamp Modern Skin
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (16 Bình chọn)

File .WAL là file gì?

WAL là Misc Files – 1Winamp Modern Skin, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tuỳ chỉnh da hiện đại sử dụng để thay đổi giao diện của Winamp, một chương trình âm nhạc chơi cho Windows

What is a WAL file?

Custom modern skin used to modify the interface of Winamp, a music-playing program for Windows

Cách mở .WAL file

Để mở file .WAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WAL do người dùng đóng góp.

  • PowerArchiver
  • TUGZip
  • TUGZip
  • Winamp3
  • Nullsoft Winamp3
  • BSPlayer
  • BSPlayer

Chuyển đổi file .WAL

File .WAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.