Government procurement

Định nghĩa Government procurement là gì?

Government procurementMua sắm chính phủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Government procurement – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành vi thu thập hàng hóa hoặc dịch vụ cho một cơ quan công cộng. Do kích thước ấn tượng của chính phủ liên quan đến hoạt động mua tại Hoa Kỳ, thường được quy định cao, một số lượng đáng kể của các nhà khai thác kinh doanh thấy nó có lợi nhuận để phục vụ hầu như chỉ với nhu cầu mua sắm của chính phủ. Còn được gọi là mua sắm công hoặc đấu thầu công khai.

Definition – What does Government procurement mean

The act of obtaining goods or services for a public agency. Due to the impressive size of government related purchasing activity in the United States, which is often highly regulated, a substantial number of business operators find it profitable to cater almost exclusively to government procurement needs. Also called public procurement or public tendering.

Source: ? Business Dictionary