XBC File

? Cách mở file .XBC? Những phần mềm mở file .XBC và sửa file lỗi. Convert Binary XBC file sang định dạng khác.

.XBC File Extension

   

File name XBC File
File Type SMART Notebook File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .XBC là file gì?

XBC là Data Files – SMART Notebook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMART Technologies.

định dạng tập tin được sử dụng bởi Legacy SMART Notebook phần mềm Bảng tương tác; chứa một bộ sưu tập các mặt hàng trưng bày, trong đó có thể bao gồm hình ảnh clip nghệ thuật, file âm thanh, file video, ghi chú, và các tập tin .NBK; sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập tổ chức của vật liệu lớp học và giải nén nội dung cho bài giảng.

What is a XBC file?

Legacy file format used by SMART Notebook interactive whiteboard software; contains a collection of gallery items, which may include clip art images, audio files, video files, notes, and .NBK files; used for storing organized collections of classroom materials and extracting content for lectures.

Cách mở .XBC file

Để mở file .XBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBC do người dùng đóng góp.

  • SMART Technologies Notebook
  • Notebook Software
  • Notebook Software
  • SMART Board Software
  • DtpStart

Chuyển đổi file .XBC

File .XBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.