BDM File

? Cách mở file .BDM? Những phần mềm mở file .BDM và sửa file lỗi. Convert Binary BDM file sang định dạng khác.

.BDM File Extension

   

File name BDM File
File Type AVCHD Information File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (21 Bình chọn)

File .BDM là file gì?

BDM là Video Files – AVCHD Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

tập tin Một BDM là một tập tin thông tin trên đĩa được tạo ra bởi Advanced Video Coding High Definition (AVCHD) ghi hình thường bắt bởi máy quay độ nét cao của người tiêu dùng. Nó chứa thông tin về các nội dung tập tin trong một thư mục cụ thể và thường được coi là index.bdm hoặc movieobj.bdm. file BDM nằm trong AVCHD / BDMV thư mục của một thiết bị lưu trữ phương tiện truyền thông.

What is a BDM file?

A BDM file is a disc information file created by Advanced Video Coding High Definition (AVCHD) video recordings typically captured by high definition consumer camcorders. It contains information about the file contents in a specific directory and is commonly seen as index.bdm or movieobj.bdm. BDM files are located in the AVCHD/BDMV directory of a media storage device.

Cách mở .BDM file

Để mở file .BDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BDM do người dùng đóng góp.

  • Roxio Toast 18
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • CyberLink PowerDVD 17
  • Nero Video 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BDM

File .BDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.