BLG File

? Cách mở file .BLG? Những phần mềm mở file .BLG và sửa file lỗi. Convert Binary BLG file sang định dạng khác.

.BLG File Extension

   

File name BLG File
File Type 1Windows Binary Performance Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .BLG là file gì?

BLG là Data Files – 1Windows Binary Performance Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một BLG là một file log được tạo ra bởi Windows công cụ theo dõi hiệu suất. Nó được sử dụng để phân tích máy chủ và máy tính tải và khám phá tắc nghẽn tài nguyên. file BLG chứa một lịch sử của việc sử dụng tài nguyên máy tính và hiệu suất, chẳng hạn như số lượng của CPU, bộ nhớ, và các nguồn lực đĩa được sử dụng bởi các chương trình khác nhau.

What is a BLG file?

A BLG file is a log file created by Windows performance tracking tools. It is used to analyze server and computer loads and discover resource bottlenecks. BLG files contain a history of the computer resource utilization and performance, such as the amount of CPU, memory, and disk resources used by different programs.

Cách mở .BLG file

Để mở file .BLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Administrative Tools
  • Microsoft Performance Monitor
  • Microsoft Performance Monitor
  • WinEdt
  • REM
  • GS Risk
  • GS Risk

Chuyển đổi file .BLG

File .BLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.