Box dimensions

Định nghĩa Box dimensions là gì?

Box dimensionsKích thước hộp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Box dimensions – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đo bên trong hộp được sử dụng để đảm bảo tốt phù hợp, hoặc bên ngoài hộp đo sử dụng cho chi phí vận tải. kích thước hộp được đưa ra trong ‘chiều dài x chiều rộng x chiều cao định dạng,’ nơi Chiều dài là lớn hơn của hai kích thước của mặt hộp, Width là nhỏ hơn của những kích thước, và chiều cao là khoảng cách đo vuông góc với chiều dài và chiều rộng.

Definition – What does Box dimensions mean

Inside-box measurements used for ensuring a good fit, or outside-box measurements used for freight charges. Box dimensions are given in ‘length x width x height format,’ where Length is the larger of the two dimensions of the box face, Width is the smaller of those dimensions, and height is the distance measured perpendicular to the length and width.

Source: ? Business Dictionary