LOGO!Soft Comfort

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LOGO!Soft Comfort – NA

Phần mềm LOGO!Soft Comfort

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LOGO!Soft Comfort là phần mềm gì?

LOGO!Soft Comfort là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LOGO!Soft Comfort là Version NA (cập nhật NA)

LOGO! Mềm nghi là phần mềm của Siemens cung cấp cho người dùng một module lập trình để phát triển các chương trình kiểm soát. Bằng cách cung cấp một ứng dụng cho mô phỏng LOGO! đơn vị trên máy tính, người dùng có thể tạo, kiểm tra và thực hiện chương trình kiểm soát trực tiếp từ PC. Người dùng được kích hoạt để tạo ra các khối chức năng hoặc các yếu tố chương trình, và sau đó kết nối này trên cửa sổ tạo thông qua kéo và thả chế độ. Chương trình cung cấp cho người dùng một tài khoản giao diện đồ họa (GUI), trong đó các chương trình điều khiển có thể được tạo ra. Trên giao diện đồ họa, người dùng được cung cấp với một Ban Vẽ, một thanh công cụ chuẩn, công cụ toolbar, thanh trạng thái và cuộn thanh. Qua các phần mềm, người dùng có thể gọi một mô phỏng của các đơn vị trong chế độ ngoại tuyến, để xem các chức năng khác nhau và các tài liệu liên quan đến chương trình kiểm soát đã được tạo ra cho đến nay. Ngoài việc cung cấp cho người dùng với một cơ sở cho việc tạo ra các chương trình điều khiển, chương trình cũng cung cấp cho người dùng các công cụ để đến với một tài liệu hướng dẫn toàn diện của từng chương trình tạo ra, và các tùy chọn để in những tài liệu.

What is LOGO!Soft Comfort?

LOGO!Soft Comfort is software from Siemens that provides the user with a programming module for developing control programs. By being provided with an application for simulating LOGO! units on the computer, the user is able to create, test and execute control programs directly from the PC. The user is enabled to create function blocks or program elements, and then connecting these on the creation window through drag and drop mode. The program provides the user with a Graphical User Interface (GUI), wherein control programs can be created. On the GUI, the user is provided with a Drawing Board, a standard toolbar, tools toolbar, status bar and scroll bars. Through the software, the user is able to call a simulation of the unit in offline mode, to view the various functions and documentations related to the control programs that have been created so far. Apart from providing users with a facility for creating control programs, the program also provides the user with tools for coming up with a comprehensive documentation of each program created, and the option to print these documentations.

Các loại file được mở bởi LOGO!Soft Comfort

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LOGO!Soft Comfort có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LOGO!Soft Comfort

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg