M4 File

? Cách mở file .M4? Những phần mềm mở file .M4 và sửa file lỗi. Convert Text M4 file sang định dạng khác.

.M4 File Extension

   

File name M4 File
File Type Macro Processor Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .M4 là file gì?

M4 là Developer Files – Macro Processor Library, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập viết cho m4, một bộ xử lý vĩ mô Unix được bao gồm với nhiều bản phân phối Unix và Linux; chứa macro ngoài các văn bản khác, nhưng các macro được mở rộng khi xử lý bởi m4; thường được sử dụng cho việc thiết lập các file cấu hình.

What is a M4 file?

File written for m4, a Unix macro processor that is included with many Unix and Linux distributions; contains macros in addition to other text, but the macros are expanded when processed by m4; often used for setting up configuration files.

Cách mở .M4 file

Để mở file .M4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M4 do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • editNC
  • editNC
  • Predator CNC Editor
  • Media Player Classic
  • General CPad
  • General CPad

Chuyển đổi file .M4

File .M4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.