BRF File

? Cách mở file .BRF? Những phần mềm mở file .BRF và sửa file lỗi. Convert Text BRF file sang định dạng khác.

.BRF File Extension

   

File name BRF File
File Type Braille Ready Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .BRF là file gì?

BRF là Data Files – Braille Ready Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tài liệu được lưu trong hộp thoại Format Braille Ready ASCII-based (BRF); mã hóa theo hợp đồng ký tự Braille sử dụng một hệ thống đánh số; có thể được hiển thị trên một Máy dập nổi Braille hoặc in trên một máy in chữ nổi; cũng có thể được nói bởi phần mềm hỗ trợ Braille để chức năng ngôn luận.

What is a BRF file?

Document saved in the ASCII-based Braille Ready Format (BRF); encodes contracted Braille characters using a numbering system; can be displayed on a Braille embosser or printed on a Braille printer; may also be spoken by software that supports Braille to speech functionality.

Cách mở .BRF file

Để mở file .BRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BRF do người dùng đóng góp.

  • ViewPlus Tiger Software Suite
  • Duxbury Braille Translator
  • Duxbury Braille Translator
  • BirthdayRemember
  • DataRay v7.1H24Zm ands
  • Braille2000
  • Braille2000

Chuyển đổi file .BRF

File .BRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.