CDC File

? Cách mở file .CDC? Những phần mềm mở file .CDC và sửa file lỗi. Convert Binary CDC file sang định dạng khác.

.CDC File Extension

   

File name CDC File
File Type AutoCAD DesignCenter Preview Cache File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .CDC là file gì?

CDC là Raster Image Files – AutoCAD DesignCenter Preview Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Biểu tượng xem trước được tạo ra bởi bảng công cụ DesignCenter của AutoCAD; các cửa hàng một hình ảnh xem trước nhỏ được tạo ra khi người dùng duyệt một thư mục bản vẽ sử dụng giao diện Biểu tượng lớn; sử dụng cho bộ nhớ đệm thumbnail hình ảnh để AutoCAD không cần phải xem trước tái tạo mỗi khi người dùng duyệt bản vẽ.

What is a CDC file?

Icon preview created by the AutoCAD’s DesignCenter tool palette; stores a small preview image that was generated when the user browsed a drawing directory using the Large Icon view; used for caching thumbnail images so that AutoCAD does not need to regenerate previews each time the user browses drawings.

Cách mở .CDC file

Để mở file .CDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDC do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Master Your CDC
  • Master Your CDC
  • Nero Cover Designer
  • Clan Application
  • Nero CoverDesigner Essentials
  • Nero CoverDesigner Essentials

Chuyển đổi file .CDC

File .CDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.