Certificate of inspection

Định nghĩa Certificate of inspection là gì?

Certificate of inspectionGiấy chứng nhận kiểm tra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Certificate of inspection – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cần thường cho nhập khẩu thiết bị công nghiệp, các sản phẩm thịt, và hàng hóa dễ hư hỏng, nó xác nhận rằng mục đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và trong tình trạng tốt và số lượng chính xác khi nó rời cảng khởi hành. Còn được gọi là giấy chứng nhận kiểm định hoặc báo cáo kiểm tra.

Definition – What does Certificate of inspection mean

Required usually for import of industrial equipment, meat products, and perishable merchandise, it certifies that the item meets the required specifications and was in good condition and correct quantity when it left the port of departure. Also called inspection certificate or inspection report.

Source: ? Business Dictionary