Change in control

Định nghĩa Change in control là gì?

Change in controlSự thay đổi trong kiểm soát. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Change in control – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tình hình phát sinh khi một công ty được mua lại bởi một công ty hoặc khi một hiện có hoặc mua lại cổ đông mới chiếm đa số hay trữ quốc lớn đáng kể.

Definition – What does Change in control mean

Situation arising when a firm is acquired by another firm or when an existing or new stockholder acquires majority or substantially large stockholding.

Source: ? Business Dictionary