SLL File

? Cách mở file .SLL? Những phần mềm mở file .SLL và sửa file lỗi. Convert Binary SLL file sang định dạng khác.

.SLL File Extension

   

File name SLL File
File Type Static Link Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SLL là file gì?

SLL là Developer Files – Static Link Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Thư viện được sử dụng bởi trình biên dịch và linkers khi xây dựng các ứng dụng; chứa các chức năng và thói quen sử dụng bởi một chương trình; sao chép vào ứng dụng cuối cùng bó khi ứng dụng được xây dựng.

What is a SLL file?

Library used by compilers and linkers when building applications; contains functions and routines used by a program; copied into the final application bundle when the application is built.

Cách mở .SLL file

Để mở file .SLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLL do người dùng đóng góp.

  • Shoptalk Systems Just BASIC
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Publio Layout Editor
  • Smart Label Printer

Chuyển đổi file .SLL

File .SLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.