GBA File

? Cách mở file .GBA? Những phần mềm mở file .GBA và sửa file lỗi. Convert Binary GBA file sang định dạng khác.

.GBA File Extension

   

File name GBA File
File Type Game Boy Advance ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (739 Bình chọn)

File .GBA là file gì?

GBA là Game Files – Game Boy Advance ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin Một GBA là một hình ảnh ROM của một trò chơi video Nintendo Game Boy Advance (GBA), chẳng hạn như Pokémon, Zelda, hoặc Final Fantasy. Nó chứa một bản sao chính xác của một trò chơi GBA lưu trong một định dạng mà có thể được chơi bằng cách sử dụng giả lập Game Boy.

What is a GBA file?

A GBA file is a ROM image of a Nintendo Game Boy Advance (GBA) video game, such as Pokémon, Zelda, or Final Fantasy. It contains an exact copy of a GBA game saved in a format that can be played using a Game Boy emulator.

Cách mở .GBA file

Để mở file .GBA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBA do người dùng đóng góp.

 • KiGB
 • OpenEmu
 • OpenEmu
 • GBA4iOS
 • GBAoid
 • Fast Emulator My Boy!
 • Fast Emulator My Boy!
 • John GBAC
 • NO$GBA
 • VisualBoyAdvance
 • DreamGBA

Chuyển đổi file .GBA

File .GBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.