Glare Technologies Indigo Renderer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Glare Technologies Indigo Renderer – Glare Technologies

Phần mềm Glare Technologies Indigo Renderer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 3 (cập nhật 3/12/2015)
Nhà phát triển Glare Technologies
Hệ điều hành Windows
Giấy phép Commercial
Nhóm phần mềm Graphics
Đánh giá 2.8 ★ (4 Bình chọn)

Glare Technologies Indigo Renderer là phần mềm gì?

Glare Technologies Indigo Renderer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Graphics được phát triển bởi Glare Technologies. Phiên bản mới nhất của Glare Technologies Indigo Renderer là Version 3 (cập nhật 3/12/2015)

Chói Technologies Indigo Renderer là một nền tảng ứng dụng đồ họa 3D sử dụng để tạo ra hình ảnh photorealistic. Nó có sẵn như một ứng dụng độc lập hoặc một plugin cho các chương trình 3D CAD khác như xay sinh tố, Revit, 3DS Max, Maya, Cinema 4D, và SketchUp

What is Glare Technologies Indigo Renderer?

Glare Technologies Indigo Renderer is a cross-platform 3D rendering application used to create photorealistic images. It is available as a standalone application or a plugin for other 3D CAD programs such as Blender, Revit, 3DS Max, Maya, Cinema 4D, and SketchUp

Các loại file được mở bởi Glare Technologies Indigo Renderer

File ban đầu được hỗ trợ: .IGS – Indigo Renderer Scene File

Các định dạng file file khác phần mềm Glare Technologies Indigo Renderer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Glare Technologies Indigo Renderer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg