GKO File

? Cách mở file .GKO? Những phần mềm mở file .GKO và sửa file lỗi. Convert N/A GKO file sang định dạng khác.

.GKO File Extension

   

File name GKO File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GKO là file gì?

GKO là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GKO file

Để mở file .GKO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GKO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GKO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GKO do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Winter
  • ALTIUM
  • ALTIUM

Chuyển đổi file .GKO

File .GKO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.