CLB File

? Cách mở file .CLB? Những phần mềm mở file .CLB và sửa file lỗi. Convert Binary CLB file sang định dạng khác.

.CLB File Extension

   

File name CLB File
File Type 1COM+ Catalog File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (10 Bình chọn)

File .CLB là file gì?

CLB là System Files – 1COM+ Catalog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft COM +, một dịch vụ trên hệ điều hành Windows cho phép các thành phần để giao tiếp với nhau; chứa COM + thuộc tính ứng dụng, lớp, và máy tính cấp; lưu trữ thông tin cung cấp nhất quán qua các dịch vụ máy tính.

What is a CLB file?

File used by Microsoft COM+, a service on Windows operating systems that allows components to communicate with each other; contains COM+ application, class, and computer-level attributes; store information that provides consistency across computer services.

Cách mở .CLB file

Để mở file .CLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLB do người dùng đóng góp.

  • Christian Greeting Card Factory
  • cdrLabel
  • cdrLabel
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CLB

File .CLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.