Cloud App

Định nghĩa Cloud App là gì?

Cloud AppĐám mây App. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cloud App – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng điện toán đám mây là một ứng dụng hoạt động trong đám mây. ứng dụng đám mây được coi là một sự pha trộn của các ứng dụng Web tiêu chuẩn và các ứng dụng máy tính để bàn truyền thống. Ứng dụng đám mây kết hợp những ưu điểm của cả hai Web và máy tính để bàn ứng dụng mà không hấp thụ nhiều nhược điểm của họ. Tương tự như các ứng dụng máy tính để bàn, các ứng dụng điện toán đám mây có thể cung cấp chế độ ngoại tuyến, kinh nghiệm người dùng phong phú và phản ứng ngay lập tức các hành động người dùng. Tương tự như các ứng dụng web, không có cần phải cài đặt các ứng dụng điện toán đám mây trên máy tính. Cập nhật có thể được thực hiện bất cứ lúc nào bằng cách tải lên một phiên bản mới hơn cho máy chủ Web. Cloud cũng các ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong đám mây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đám mây ứng dụng không tiêu thụ số tiền khổng lồ không gian lưu trữ trong thiết bị thông tin liên lạc của người dùng hoặc máy tính. Nếu người dùng có một kết nối Internet nhanh, một ứng dụng điện toán đám mây hiệu quả có thể cung cấp sự tương tác của một ứng dụng máy tính để bàn cùng với tính di động của một ứng dụng Web.

What is the Cloud App? – Definition

A cloud app is an application that operates in the cloud. Cloud apps are considered to be a blend of standard Web applications and conventional desktop applications. Cloud apps incorporate the advantages of both Web and desktop apps without absorbing many of their drawbacks. Similar to desktop apps, cloud apps can provide offline mode, rich user experience and instant responses to user actions. Similar to Web applications, there is no need to install cloud apps on a computer. Updates can be done at any time by simply uploading a newer version to the Web server. Cloud apps also store data in the cloud.

Understanding the Cloud App

Cloud apps do not consume hefty amounts of storage space in the user’s communication device or computer. If the user has a fast Internet connection, an efficient cloud app can offer the interaction of a desktop application together with the portability of a Web application.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud
  • App
  • Cloud Application Portability
  • Cloud Application Programming Interface (Cloud API)
  • Cloud App Policy
  • Native Cloud Application (NCA)
  • Cloud Application Management for Platforms (CAMP)
  • Application Program
  • App Store
  • Distributed Computing System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm