Code Signing

Định nghĩa Code Signing là gì?

Code SigningMã Ký. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Code Signing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mã ký là một công nghệ cho việc xác minh tính xác thực của các nhà xuất bản của một tải về để tránh một loại virus máy tính hoặc phần mềm độc hại. Phần mềm đã ký kết với một chữ ký điện tử được coi là an toàn để tải về. Không an toàn hoặc không được công nhận các nhà xuất bản phần mềm có thể được xác định bởi một cửa sổ pop-up chỉ ra rằng các nhà xuất bản hoặc tác giả không được công nhận, và cảnh báo cho người sử dụng để biết chắc rằng tải là từ một nguồn đáng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mã phần mềm ký có thể xác định các thuật toán băm (loại chữ ký điện tử) và các tác giả của mã xuất bản thông qua giấy chứng nhận kỹ thuật số. Những chứng chỉ sử dụng công nghệ bảo vệ như các khóa mã hóa công cộng và tư nhân. khóa bí mật của nhà xuất bản có thể được xác định từ giấy chứng nhận kỹ thuật số. công nghệ bảo vệ này được chấp nhận rộng rãi và chỉ là một trong nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus máy tính.
an ninh phân phối được coi là một lợi thế lớn của ký mã. Nó làm cho các trang web gương bất khả thi và cung cấp phát triển phần mềm kiểm soát nhiều hơn quyền lợi của mình tác phẩm được bảo vệ. Tuy nhiên, mã ký không thể hứa tổng virus hung hăng và tinh vi bảo vệ. Thay vào đó, nó chủ yếu đảm bảo rằng tải vẫn chưa được sửa đổi.

What is the Code Signing? – Definition

Code signing is a technology for verifying the authenticity of the publisher of a download to avoid a computer virus or malware. Software signed with a digital signature is considered safe to download. Unsafe or unrecognized software publishers may be identified by a pop-up indicating that the publisher or author is not recognized, and cautioning the user to be certain the download is from a worthy source.

Understanding the Code Signing

Code signing software can identify hashing algorithms (types of electronic signatures) and authors of publishing codes through digital certificates. These certificates use protection technology such as public and private encryption keys. The publisher’s private key may be identified from the digital certificate. This protective technology is widely adapted and just one of several measures to prevent the spread of computer viruses.
Distribution security is considered a big advantage of code signing. It makes mirror sites impossible and provides software developers much control over their rights protected works. However, code signing cannot promise total protect aggressive and sophisticated viruses. Rather, it primarily ensures that downloads have not been modified.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Certificate
  • Security Certificate
  • Email Signature
  • Digital Signature
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm