DNG File

? Cách mở file .DNG? Những phần mềm mở file .DNG và sửa file lỗi. Convert N/A DNG file sang định dạng khác.

.DNG File Extension

   

File name DNG File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DNG là file gì?

DNG là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DNG file

Để mở file .DNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DNG do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Photo Gallery
  • Windows LiveR Photo Gallery
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .DNG

File .DNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert dng to pdf