Combination store

Định nghĩa Combination store là gì?

Combination storeCửa hàng kết hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Combination store – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cửa hàng bán lẻ kết hợp siêu thị và cửa hàng nói chung.

Definition – What does Combination store mean

Retail outlet combining a supermarket and a general store.

Source: ? Business Dictionary