IBT File

? Cách mở file .IBT? Những phần mềm mở file .IBT và sửa file lỗi. Convert Binary IBT file sang định dạng khác.

.IBT File Extension

   

File name IBT File
File Type Texture and Model File
Nhà phát triển Eidos
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .IBT là file gì?

IBT là Game Files – Texture and Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eidos.

Có kết cấu và mô hình được sử dụng bởi “Thief: Deadly Shadows” trò chơi video, còn được gọi là “Thief 3;” cài đặt cùng với Thief 3 tập tin trò chơi khác và yêu cầu cho các trò chơi để chạy.

What is a IBT file?

Contains textures and models used by the “Thief: Deadly Shadows” video game, also known as “Thief 3;” installed along with other Thief 3 game files and required for the game to run.

Cách mở .IBT file

Để mở file .IBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IBT do người dùng đóng góp.

  • T3Ed
  • Eidos Thief Deadly Shadows
  • Eidos Thief Deadly Shadows
  • Mobile Connect
  • Xgig Analyzer

Chuyển đổi file .IBT

File .IBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.