Complex

Định nghĩa Complex là gì?

ComplexPhức tạp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Complex – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Cụm gần đó và các tòa nhà kết nối với nhau, cơ sở vật chất, hoặc cấu trúc (thường được phân lập từ môi trường xung quanh bởi một hàng rào hoặc tường) được xây dựng để phục vụ cho một chức năng thông thường, chẳng hạn như một nhà ở phức tạp, y tế phức tạp, quân sự-công nghiệp phức tạp.

Definition – What does Complex mean

1. General: Cluster of close by and interconnected buildings, facilities, or structures (usually isolated from the surroundings by a fence or wall) built to serve a common function, such as a housing complex, medical complex, military-industrial complex.

Source: ? Business Dictionary